Компютърна графика

I. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА

Урок 1. Същност на компютърната графика. Видове компютърна графика: Растерна графика, Векторна графика, Фрактална графика. Цифрови изображения. Технологии. Компресия на изображенията. Графични файлови формати. Технически средства за компютърна графика

Урок 2. Теория на цветовете. Композиции и изгледи. Пиксели и резолюция. Цветови модели. Програми за подреждане и разглеждане на цифрови изображения.

Урок 3. Перспектива. Тримерна илюзия, светлосенки. Сцена и камера.
Урок 4. Сканиране на избрани изображения. Отпечатване на цифрови изображения.

Тема 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

/Предназначение и възможности. Отваряне, създаване и разглеждане. Сканиране на графични изображения. Техника на сканиране. Настройки при сканиране на изображения. Създаване и обработка на растерни изображения. Създаване и редактиране на векторни изображения./

Урок 1. Организиране на изображения чрез специализиран софтуер – фотоколаж, албум, филмова презентация.
Урок 2. Обработване на изображения чрез специализиран софтуер.

Тема 3. ЦИФРОВА ФОТОГРАФИЯ

/Устройство и начин на действие на цифровите фотоапарати. Памет. Техника на заснемане. Настройка на цифровия фотоапарат при заснемане на обект. Прехвърляне на снимките от фотоапарата към компютъра. Редактиране на изображенията./

Урок 1. Снимки на открито с цифров фотоапарат и GSM.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg